Puls 1989

POLSKIE SUDETYIdealny Sejm to ten reprezentowany tylko przez prawicę - każda patologia zaczyna się od lewicy

Rozmiar: 288547 bajtów

Rozmiar: 100245 bajtów

Rozmiar: 48605 bajtów

Rozmiar: 42061 bajtów

Rozmiar: 277769 bajtów

Rozmiar: 104226 bajtów

Rozmiar: 27105 bajtów

Rozmiar: 27111 bajtów

Czy tylko Minister Zdrowia (pandemii) POWINIEN "WISIEĆ"?:

Rozmiar: 1264053 bajtów

"Zakorzeniła się na świecie słabość, wydając świat na łup niegodziwców, którzy bezpiecznie nim władają, bo wiedzą, że ludzie, w trosce o dostąpienie raju, skłonni są bardziej do znoszenia krzywd, niż do ich pomszczenia"

https://zrzutka.pl/caj6sn

"Czarny Interes" - odbywa się pokaz premierowy filmu (na razie w jednym mieście) PROSIMY o WSPARCIE! - Konfederacja Korony Polskiej

https://zrzutka.pl/h88cvs

Data: 12.10.2021
Nie jesteś paszą dla trutni

Nie jesteś paszą dla trutniPan Prezes Janusz Korwin-Mikke nie potrzebnie stosuje ślinę przy wypowiadaniu słowa demokracja.
Wystarczy zastosować synonim szlachetna dyktatura!
O Ustrojach na podstawie "Platona państwo"(zaznaczenia ołówkiem w książce zostały dokonane przez "szlachetnego czytelnika" - przypis puls1989.pl)

Rozmiar: 320079 bajtów
Rozmiar: 294220 bajtów
Rozmiar: 291865 bajtów

Rozmiar: 986965 bajtów

07.10.2021

 PiS od dawna wiedział o Turowie!? Który art. konstytucji ustanawia wyższość prawa UE?! Dr Krajski i prof. Piotrowski!:

14.06.2021

 Pandemia niezaszczepionych "seryjnych morderców" kontra pandemia zaszczepionych "lucyferian" w Szczawnie Zdroju - zdrowy przejaw demokracji:

20.06.2021

Dlaczego Piotr Szlachtowicz z wRealu24.tv przyjechał do "lucyferian" Szczawna Zdroju (byłej dzielnicy Wałbrzycha)?:

 Lista najważniejszych 100 książek świataLista literatury z kanonu 100 książek, najbardziej wywierających wpływ na rozwój społeczeństwa książek od zarania dziejów do współczesności, w polskich bibliotekach znajduje się ich w ilości zaledwie ok. 40%, co ni jak ma się do reguły: "być dobrze poinformowanym". "100 Najważniejszych Książek Świata" - Martin Seymour-Smith 1998, tytuł oryginalny "The 100 most influential books ever written".

1. "Księga Przemian" (I Ching, nowsze Yijing) jest tak stara jak same Chiny
2. "Stary Testament" - Jeremiasz (8,22) "czyż nie ma pomocy dla mego ludu?"
3. "Iliada" i "Odyseja" Homer
4. "Upaniszady" - ok. 700-400 p.n.e., o cywilizacji Doliny Indusu czasu Mezopotamii, Chin i Egiptu
5. "Tao-te-king, czyli Księga Drogi i Cnoty" - Laozi, pierwsza filozoficzna książka w j. Chińskim, czas Konfucjusza czyli VI wiek p.n.e.
6. "Awesta" - o zoroastryzmie czyli irańskiej religii, ok. 500 r. p.n.e
7. "Dialogi konfucjańskie" Konfucjusz
8. "Wojna peloponeska" Tukidydes
9. "Corpus Hippocraticum" (Korpus hipokratejski) Hipokrates
10. "Dzieła" Arystoteles - "Co jest zgodne z naturą, sprawia przyjemność"
11. "Dzieje" Herodot
12. "Państwo" Platon - "państwo ludzi dobrych", "zatem człowiek któremu się szkodzi staje się lepszy czy robi się gorszy?", "sprawiedliwość leży pośrodku pomiędzy tym, co jest najlepsze: jeżeli się krzywdy wyrządza, a nie ponosi kary i tym, co najgorsze, kiedy pokrzywdzony nie może się mścić", "trzeba żeby służba Muzom prowadziła do kochania tego, co piękne", "bo zły charakter nigdy poznać nie potrafi ani dzielności, ani siebie samego", "istnieją trzy rodzaje ludzi; kochający mądrość, lubiący zwyciężać, lubiący zyski", "państwem można bardzo długo rządzić źle, jeżeli tylko sąsiedzi pozwolą, a swoi wytrzymają."
13. "Elementy" Euklides
14. "Dhammapada" - budda w latach 560-480 p.n.e.
15. "Eneida" Publiusz Wergiliusz Maro - "Czemu, trzymając dłoń w dłoni, prawdziwymi się słowy rozmówić nie możem?"
16. "O naturze rzeczy" Lukrecjusz
17. "Pisma" Filon z Aleksandrii - "rozum przewyższa oczy ciała", "prawdziwe życie to przechodzenie od niewiedzy do wiedzy", "Pan Bóg jest znakomitszy niż wykonane przez niego dzieło"
18. "Nowy Testament" - Ewangelie św. Mateusza, św. Marka, św. Łukasza, św. Jana, Dzieje Apostolskie, Pisma św. Pawła ze "Starym Testamentem" tworzą "Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu" czyli "Biblię Tysiąclecia", obecnie korzystam z Wydania III z 1991 - wymagają stosowania, a nie komentarza, aby powstało "państwo ludzi dobrych"
19. "Żywoty Sławnych Mężów" Plutarch
20. "Roczniki, od zgonu boskiego Augusta" Korneliusz Tacyt
21. "Ewangelia prawdy" - Ta ewangelia jest niekanoniczna, pochodzi z ok. I wieku n.e.
22. "Rozmyślania" Marek Aureliusz - "Aleksander ze szkoły Platona nauczył mnie aby często i bez koniecznej potrzeby nie mówić i w listach nie pisać do nikogo: jestem zajęty. Aby w ten sposób powołując się na okoliczności, nie uchylać się od obowiązku udzielania pomocy należnej bliźnim".
"Sokrates tak się usprawiedliwiał przed Perdykasem z tego, że go nie odwiedza: Nie odwiedzam cię, by nie upaść pod ciężarem największej hańby, to znaczy, że nie mógłbym ci się za dobro otrzymane odpłacić"

23. "Zarysy pirrońskie" Sekstus Empiryk
24. "Enneady" Plotyn
25. "Wyznania" Św. Augustyn z Hippony, tytuł oryginalny "Confessiones" - napisał wyznanie do Pana i przyszłego czytelnika: "niech za moje grzechy zapłacze przed Tobą, Ojcem wszystkich braci Twojego Chrystusa"
26. "Koran" właściwa nazwa "Al-kuran" VI-VII wiek - Sura II wers 190-194: "muzułmanie mogą przystąpić do działań wojennych tylko przeciw tym, którzy ich zaatakują, tylko w obrębie własnych granic, nie wolno napadać na miejsca kultu religijnego ani toczyć walk w ich sąsiedztwie, mogą walczyć tylko z regularną armią i nie napadać na cywilów".
27. "Dalat al-ha'irin" ( Przewodnik błądzących) Majmonides
28. "Kabała" - czasem po hiszpańsku Cabala, Cabbala lub Quabala choć występuje w książce jako książka wcale nie jest książką. Tłumaczył ją po swojemu jako mistykę żydowską urodzony w Berlinie izraelski uczony Gershom Scholem (1897-1982)
29. "Suma teologiczna" Św.Tomasz z Akwinu
30. "Boska Komedia" Dante Alighieri - Pieśń VII - 127 "jednakże istnienia są tworem ręki Bożej, dla tej cnoty być by powinny wolne od zniszczenia"
31. "Pochwała głupoty" Erazm z Rotterdamu - nie ma w bibliotekach wałbrzyskich, są "Rozmyślania" - "wiara - fides, łaska - gratia, pośrednik - mediator", "historia jeśli mija się z prawdą, nie zasługuje na miano historii", "Marek Antoniusz Tuliusz określił zdolność dobrego przemawiania nie jako sztuka, ale jako wiedza: jako mądrość przemawiająca wymownie".
32. "Książę" Niccolo Machiavelli - Rozdział III: "ludzi trzeba albo hołubić, albo wygubić, gdyż mszczą się za błahe krzywdy, za ciężkie zaś nie mogą. Dlatego gdy się krzywdzi człowieka należy czynić to w ten sposób, aby nie trzeba było obawiać się zemsty". "W sprawach państwowych rodzące się zło, poznane z daleka leczy się szybko, lecz gdy na skutek tego, że nie zostało rozpoznane na czas, pozwala się na jego wzrost do tego stopnia, że gdy każdy je rozpozna, nie ma już lekarstwa". "Czas nie stoi w miejscu i może przynieść tak dobro, jak zło, tak zło, jak dobro". Rozdział X: "Taka jest natura ludzka, że bardziej zobowiązują świadczone niż doznawane dobrodziejstwa". Rozdział XII: "Jeżeli ten, który sprawuje władzę książęcą rozpoznaje zło dopiero wtedy, gdy ono powstanie, nie jest naprawdę mądry, taka zaś mądrość jest udziałem niewielu ludzi". Rozdział XXIV: "Powszechna to wada ludzi nie pamiętać o burzy, gdy morze spokojne".
33. "O niewoli babilońskiej Kościoła" Marcin Luter - cytat od Wydawcy Martina S. Smith: "Surowe wychowanie sprawiało, że jako człowiek dorosły nie potrafił okazywać uczucia przyjemności, choć potrafił je odczuwać. Pewnego razu ukarano go w szkole piętnaście razy w ciągu jednego przedpołudnia". "Luter był jednak o wiele bardziej wojowniczy niż większość niezadowolonych z istniejącego stanu rzeczy - doprawdy był człowiekiem wyjątkowo kłótliwym według wszelkich standardów - a poza tym, co ważniejsze dręczyły go poważne obawy co do własnego zbawienia. Szczerze mówiąc, nie miał wiele nadziei. Wkrótce okazało się, że w swoim oburzeniu pod adresem Kościoła wyraża uczucia i nastroje większości mieszkańców licznych państwa, z których składały się ówczesne Niemcy". "Słabym punktem teologii Lutra była kwestia sprawiedliwości świeckiej, którą bardzo niechętnie pozostawił władzom świeckim. Aż do czasów Adolfa Hitlera żaden człowiek nie cieszył się taką charyzmą wśród mieszkańców Niemiec". Z jakich państw składają się współczesne Niemcy?
34. "Gargantua i Pantagruel" Francois Rabelais
35. "Nauka religii chrześcijańskiej" Jan Kalwin
36. "O obrotach" Mikołaj Kopernik
37. "Próby" Michel Eyquem de Montaigne - "Jesteśmy ciągnieni jak drewniana zabawka obcymi sznurkami". "Nie wykaże tego rozumowanie, że tak samo i tyleż grzeszy ten, kto zerwał młodą kapustę w ogrodzie sąsiada i ten, który w nocy pozabierał święte naczynia ze świątyni". "Sokrates - głównym zadaniem mądrości jest rozróżnić zło od dobrego". "Jeśli ktoś się upija swą wiedzą patrząc pod siebie, w dół, niechaj obróci oczy wzwyż, ku minionym wiekom, a wnet opadnie mu czubek, gdy ujrzy tyle tysięcy duchów, którym do pięt nie dorósł". "Chroń ciepło głowę i nogi też, a zresztą sobie żyj jak zwierz". "Nie trzeba nam zgoła więcej urzędów, praw i przepisów, aby żyć w naszej społeczności, niż ich trzeba żurawiom i mrówkami w ich gromadzie". "Spokój świni - filozof Pyrron popadłszy na morzu w niebezpieczeństwo wielkiej nawałnicy, zalecał towarzyszom jako wzór do naśladowania jeno spokój świni, która podróżowała na tę burzę bez troski".
38. "Don Kichot" Miguel de Cervantes
39. "Harmonia świata" Johannes Kepler
40. "Novum Organum" Francis Bacon
41. "Pierwsze Folio" William Szekspir
42. "Dialog o dwu najważniejszych układach świata: ptolemeuszowskim i kopernikowym" Galileo Galilei
43. "Rozprawa o metodzie" Rene Descartes - "przekonania nasze kształtuje raczej zwyczaj i przykład niż jakiekolwiek pewne poznanie", "Jak mnogość praw dostarcza często usprawiedliwienia występkom, tak iż w państwie o wiele większy jest ład wówczas, gdy przy niewielkiej ilości praw są one bardzo ściśle przestrzegane".
44. "Lewiatan" Thomas Hobbes
45. "Dzieła" Gottfried Wilhelm Leibniz
46. "Myśli" Blaise Pascal - "Różnica między Chrystusem a Mahometem: Chrystus przepowiedziany, Mahomet nie przepowiedziany. Mahometanie okazywali wierność swemu prorokowi - zabijając. Chrześcijanie okazywali swą wierność Zbawicielowi - dając się zabijać". "Co jest trudniej: urodzić się czy zmartwychwstać? Czy trudniej przyjść do istnienia, czy doń wrócić? Co jest trudniejsze: stworzyć człowieka lub zwierzę, czy je odtworzyć?". "Ale nie jest sprawiedliwe aby wszyscy widzieli odkupienie". "Im więcej mamy światła, tym więcej odkrywamy wielkości i nikczemności w człowieku. Pospólstwo: ci którzy stoją wyżej. Filozofowie: zdumiewają pospolitych ludzi. Chrześcijanie: zdumiewają filozofów". "Kierujecie wzrok ku górze ale stoicie nogami na piasku, ziemia osunie się i padniecie spoglądając w niebo". "Poddanie i użycie rozumu - oto na czym polega prawdziwy Chrystianizm". "Jakże daleko jest od poznania Boga do kochania Go, aby nie stał się próżny krzyż Chrystusowy". "Mało jest prawdziwych chrześcijan, nawet co się tyczy wiary. Wielu jest którzy wierzą ale przez zabobon, wielu, którzy nie wierzą ale przez swawolę, niewielu między tymi oboma".
47. "Etyka" Baruch de Spinoza
48. "Wędrówka pielgrzyma" John Bunyan
49. "Matematyczne zasady filozofii przyrody" Isaac Newton
50. "Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego" John Locke
51. "Traktat o zasadach poznania ludzkiego" George Berkeley
52. "Nauka nowa" Giambattista Vico
53. "Traktat o naturze ludzkiej" David Hume
54. "Encyklopedia albo słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł" Denis Diderot
55. "Słownik języka angielskiego" Samuel Johnson
56. "Kandyd" Wolter - "Pewnego dnia wszystko będzie dobrze - oto cała nasza nadzieja; wszystko jest dobrze dzisiaj - oto nasze złudzenie". "Prawo tygrysie - tygrysy rozszarpują po to, aby jeść, my zaś wyniszczyliśmy się dla paragrafów - 1763 rok".
57. "Zdrowy rozsądek" Thomas Paine
58. "Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów" Adam Smith
59. "Zmierzch i upadek Cesarstwa Rzymskiego" Edward Gibbon
60. "Krytyka czystego rozumu" Immanuel Kant - "Wyższe zdolności poznawcze: intelekt, władza rozpoznawania, rozum", "Nic to - puste pojęcie bez przedmiotu, - pusty przedmiot pojęcia, - pusta naoczność bez przedmiotu, - pusty przedmiot bez pojęcia", "Ponieważ przepis moralny jest zarazem moją maksymą (jak to rozum nakazuje, iż ma nią być) to będę nieuchronnie wierzył w istnienie Boga i w życiu przyszłym i jestem pewien, że nic nie mogłoby zachwiać tą wiarą, gdyż przez to zostałyby obalone moje zasady moralne, których nie mogę się wyrzec, nie stając się w swych własnych oczach godnym pogardy". "Filozofia przyrody dotyczy tego wszystkiego co istnieje, filozofia moralności tylko tego, co być powinno".
61. "Wyznania" Jean - Jacques Rousseau - "Język frankoński: mieszanina francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, arabskiego, tureckiego", "najlepszym sposobem otrzymania tego, czego nam trzeba, jest nie tyle prosić, co zasłużyć", "Aby móc, aby śmieć mówić wielkie prawdy, nie trzeba być zależnym od własnego powodzenia", "Materializm mędrca - dzieła tego autor nie dokończył", "Chciałbym serce pomieścić na twarzy".
62. "Rozważania o rewolucji we Francji" Edmund Burke
63. "Obrona praw kobiety" Mary Wollstonecraft
64. "Dociekania na temat zasad sprawiedliwości politycznej" William Godwin
65. "Prawo ludności" Thomas Robert Malthus
66. "Fenomenologia ducha" Georg Wilhelm Friedrich Hegel
67. "Świat jako wola i przedstawienie" Arthur Schopenhauer
68. "Wykład filozofii pozytywnej" Auguste Comte
69. "O wojnie" Carl Marie von Clausewitz - "Sojusz narzucony lub zachwiany, czyni przykrym obowiązek", "Wojna jest dziedziną niepewności: trzy czwarte tego, na czym są oparte działania wojenne, pokrywa mgła większej lub mniejszej niepewności", "Najsilniejszy impuls do działania człowiek otrzymuje wskutek powiązania uczucia i rozumu, t.j. Zdecydowanie, moc, wytrwałość i siła charakteru. Umysł raczej badawczy, niż twórczy, uogólniający a nie wpadający w szczegóły, a głowa raczej chłodna niż zapalna".
70. "Albo - albo" Soren Kierkegaard - "Mam tylko jednego przyjaciela: to echo", "Gdzie się kończy mowa, zaczyna się muzyka", "Jedna z zasad zachowania - głuchy grał, głupi tańczył", "Dobre słowo w dobrym miejscu jest jak złote jabłko na srebrnym półmisku", "Dania w XIX w. posiadała gazetę "Przyjaciel Policji", a dla emerytów-marynarzy budowano domy".
71. "Manifest Komunistyczny" Karol Marks i Fryderyk Engels
72. "Obywatelskie nieposłuszeństwo" Henry David Thoreau
73. "O powstawaniu gatunków droga doboru naturalnego" Charles Darwin
74. "O wolności" John Stuart Mill
75. "Pierwsze zasady" Herbert Spencer
76. "Badania nad mieszańcami roślin" Gregor Mendel
77. "Wojna i pokój" Lew Tołstoj - "Pański sposób myślenia...jest sposobem myślenia większości ludzi, jest niezmiennym produktem pychy, lenistwa i ignorancji", "Sumienie jest światłem boskim", "Czyś wybrał miejsce, gdzie byś mógł z pożytkiem służyć bliźniemu swemu", "Lata i Rusi do sojuszu nie zmusi".
78. "Traktat o elektryczności i magnetyzmie" James Clerk Maxwell
79. "Tako rzecze Zaratustra" Friedrich Nietzsche
80. "Objaśnianie marzeń sennych" Sigmund Freud
81. "Pragmatyzm" William James - "Możecie przekazać wiadomość chińskiej cesarzowej, albo wodzowi afrykańskich Pigmejów, albo też komukolwiek w zamieszkanym świecie. Lecz transmisja się urwie, jak gdyby na izolatorze, jeśli do tego eksperymentu wybierzecie jednego nie właściwego człowieka". "Świat jest jedynie tym, co z niego zrobiono", "Wola oszukiwania i wola zwodzenia - oto dowcipne substytuty proponowane w zamian".
82. "O szczególnej i ogólnej teorii względności" Albert Einstein
83. "Traktat o socjologii ogólnej" Vilfredo Pareto - "Gospodarka osiąga maksimum efektywności w sytuacji, gdy poprawa ekonomicznego położenia jednego uczestnika procesu gospodarczego pociąga za sobą nieuchronne pogorszenie się położenia innego uczestnika tego procesu, co, mówiąc otwarcie, zachodzi tylko wtedy, gdy większość społeczeństwa żyje w ubóstwie. Czyli zachodzi zasada: nieistotna większość - decydująca mniejszość".
84. "Typy psychologiczne" Carl Gustav Jung
85. "Ja i Ty" Martin Buber
86. "Proces" Franz Kafka
87. "Logika odkrycia naukowego" Karl Popper - "Nauka jest użytecznym narzędziem, chociaż nie może osiągnąć ani prawdy, ani prawdopodobieństwa", "Nigdy nie możemy racjonalnie uzasadnić teorii".
88. "Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza" John Maynard Keynes - "Jeśli bank zażąda mniej, niż wynosi stopa rynkowa, to będzie mógł znaleźć reflektantów na nie ograniczoną sumę kredytów, jeśli zaś zażąda więcej, niż wynosi stopa rynkowa, to zaciągać u niego pożyczki będą tylko nicponie i utracjusze", "Pomysłowość potrzebuje do pomocy bogactwa", "Dać każdemu pracę i zagospodarować każdy metr ziemi, a nie pozostawiając los miłosierdziu, lub wielkoduszności rozrzutnych jednostek".
89. "Byt i nicość" Jean Paul Sartre
90. "Droga do zniewolenia" Friedrich von Hayek
91. "Druga płeć" Simone de Beauvoir
92. "Cybernetyka, czyli sterowanie i komunikacja w zwierzęciu i maszynie" Norbert Wiener - "Cybernetyka obejmuje osiągnięcia techniczne o wielkich możliwościach - czynienia dobra i zła", "Zauważmy, na marginesie, że uśmiercenie chorego ułatwia opiekę nad nim jeszcze bardziej".
93. "Rok 1984" George Orwell
94. "Opowieści Belzebuba dla wnuka" Grigorij Iwanowicz Gurdżijew
95. "Dociekania filozoficzne" Ludwig Wittgenstein - "Nie można czegoś zauważyć - bo ma się to stale przed oczami", "Zdaniem jest wszystko, co może być prawdą lub fałszem", "W jaki sposób pewność, że tak jest, przejawia się w działaniu człowieka?", "Gdybym był niezwykle zdolnym malarzem, to umiałbym może przedstawić w obrazach spojrzenie prawdziwej i udawanej miłości".
96. "Struktury syntaktyczne" Noam Chomsky
97. "Struktura rewolucji naukowych" Thomas Samuel Kuhn
98. "Mistyka kobiecości" Betty Friedan
99. "Myśli przewodniczącego Mao" Mao Zedong
100."Poza wolnością i godnością" Burrhus Frederic Skinner.

Pozycje wyróżnione są dostępne w wałbrzyskiej Bibliotece, albo w wypożyczalni, albo w czytelni.

Ryszard Wieczorek


ROK 2018 ROKIEM ZBIGNIEWA HERBERTA"Pan Cogito"

Zbigniew Herbert

"Kaligula"


Czytając stare kroniki, poematy i żywoty Pan Cogito doświadcza czasem uczucia fizycznej obecności osób dawno zmarłych

Mówi Kaligula:

spośród wszystkich obywateli Rzymu
kochałem tylko jednego
Incitatusa - konia

kiedy wszedł do senatu
nieskazitelna toga jego sierści
lśniła niepokalanie wśród obszytych purpurą tchórzliwych morderców

Incitatus był pełen zalet
nie przemawiał nigdy
natura stoicka

myślę że nocą w stajni czytał filozofów

kochałem go tak bardzo że pewnego dnia postanowiłem go ukrzyżować
ale sprzeciwiała się temu jego szlachetna anatomia

obojętnie przyjął godność konsula
władzę sprawował najlepiej
to znaczy nie sprawował jej wcale
nie udało się nakłonić go do trwałych związków miłosnych

z drogą żoną moją Caesonią
więc nie powstała niestety linia cesarzy ? centaurów

dlatego Rzym runął

postanowiłem mianować go bogiem
lecz dziewiątego dnia przed kalendami lutowymi
Cherea Korneliusz Sabinus i inni głupcy przeszkodzili tym zbożnym zamiarom

spokojnie przyjął wiadomość o mojej śmierci
wyrzucono go z pałacu i skazano na wygnanie
zniósł ten cios z godnością
umarł bezpotomnie
zaszlachtowany przez gruboskórnego rzeźnika z miejscowości Akcjum

o pośmiertnych losach jego mięsa
milczy TacytŻydowski desant nad Wisłą

Białe małżeństwo ulicy i zagranicy

Na granicy polsko-białoruskiej leży przesyłka dla Niemiec. Czy Polska wręczy awizo Angeli Merkel?

Rolnictwo czy pseudo ekologia

Testament Bukowskiego. Norymberga dla komunizmu

Zdrowy ustrój nie kondominium

Jak "okrągłostołowi" oraz nasi "przyjaciele" z zagranicy "opiłowują" pracowników w Polsce

Jesień Wałbrzyszan - WOD

Powrót do początku strony


www.stop-seksualizacji.pl Fundacja Świętego Mikołaja KONTAKT

Puls 1989 ©2017-2022 Ryszard Wieczorek